skip navigation

Đại lý vận chuyển FAQ

Home / Hỏi đáp

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Đại lý vận chuyển FAQ

▷ Bảo hiểm & đền bù    

  [Q] Những vấn đề thủ tục hải quan là gì?
  [Q] Sản phẩm đã hỏng! Tôi phải làm gì?
  [Q] Bạn nhận được bao nhiêu tiền nếu được trả lại?
  [Q] Thông quan mỹ phẩm như thế nào?
  [Q] Nếu bạn ở Mỹ
  [Q] Tôi có thể nhận hàng sau khi làm thủ tục hải quan tại Việt Nam không?
  [Q] Sản phẩm không đến kho V1mom sau khi mua.
  [Q] Làm thế nào để tôi trả thuế hải quan?
  [Q] Tôi muốn giảm tờ khai thuế của mình bằng cách hạ tờ khai thuế của tôi.
  [Q] Các phương thức thanh toán là gì?
  [Q] Tôi có thể sửa chữa đơn đặt hàng của tôi?
  [Q] BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ HÀNG HÓA