skip navigation

Phí vận chuyển

Home / Phí vận chuyển

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Phí vận chuyển

| Phí vận chuyển của Yesbuy khá hợp lý.

Chỉ áp dụng 50%. Cấp độ thành viên và các thùng hàng cụ thể có thể khác nhau về mức giá (hộp hàng hóa lớn có thể phải chịu thêm chi phí).
Tùy thuộc vào loại hàng hóa, thuế hải quan (thuế quan, thuế, kiểm dịch) có thể phải chịu.

[Danh sách thông quan]
Nếu mặt hàng trên 200.000 KRW, thuế sẽ phải chịu..
Mục thanh toán = (Giá sản phẩm + giao hàng Mỹ + Thuế)

[Thông tin thông quan chung]
Nếu mặt hàng trên 150.000 KRW, sẽ phải chịu thuế.
Mục thanh toán = (Giá sản phẩm + giao hàng Mỹ + Thuế)

[Tính trọng lượng thể tích]
Chiều rộng (cm) X Chiều dài (cm) X Chiều cao (cm) = 6000kg
Chiều ngang (inch) X chiều dọc (inch) X chiều cao (inch) = 166lbs (2lbs = 0,9kg)

[Bảo hiểm sản phẩm]
Khi bạn nộp đơn, bạn có thể mua bảo hiểm theo yêu cầu của bạn.

[Phí lưu kho]
Được miễn phí cho đến 30 ngày sau khi hàng hóa đến từ nơi mua. $ 1 mỗi ngày sẽ được tính nếu lưu kho hơn 30 ngày.
(Nếu hàng hóa lưu kho hơn 90 ngày, nó sẽ được xử lý theo quy định của chúng tôi.)

[Trả label]
Nếu trả lại label trên trang web mua sản phẩm, sẽ không mất phí trả lại.
Trả lại mà không có label sẽ phát sinh chi phí vận chuyển riêng tại Hoa Kỳ.

Min Max Phí vận chuyển
0.01 lbs 1.00 lbs $15.00
1.01 lbs 2.00 lbs $18.50
2.01 lbs 3.00 lbs $22.00
3.01 lbs 4.00 lbs $25.50
4.01 lbs 5.00 lbs $29.00
5.01 lbs 6.00 lbs $32.50
6.01 lbs 7.00 lbs $36.00
7.01 lbs 8.00 lbs $39.50
8.01 lbs 9.00 lbs $43.00
9.01 lbs 10.00 lbs $46.50
10.01 lbs 11.00 lbs $50.00
11.01 lbs 12.00 lbs $53.50
12.01 lbs 13.00 lbs $57.00
13.01 lbs 14.00 lbs $60.50
14.01 lbs 15.00 lbs $64.00
15.01 lbs 16.00 lbs $67.50
16.01 lbs 17.00 lbs $71.00
17.01 lbs 18.00 lbs $74.50
18.01 lbs 19.00 lbs $78.00
19.01 lbs 20.00 lbs $81.50
20.01 lbs 21.00 lbs $85.00
21.01 lbs 22.00 lbs $88.50
22.01 lbs 23.00 lbs $92.00
23.01 lbs 24.00 lbs $95.50
24.01 lbs 25.00 lbs $99.00
25.01 lbs 26.00 lbs $102.50
26.01 lbs 27.00 lbs $106.00
27.01 lbs 28.00 lbs $109.50
28.01 lbs 29.00 lbs $113.00
29.01 lbs 30.00 lbs $116.50
30.01 lbs 31.00 lbs $120.00
31.01 lbs 32.00 lbs $123.50
32.01 lbs 33.00 lbs $127.00
33.01 lbs 34.00 lbs $130.50
34.01 lbs 35.00 lbs $134.00
35.01 lbs 36.00 lbs $137.50
36.01 lbs 37.00 lbs $141.00
37.01 lbs 38.00 lbs $144.50
38.01 lbs 39.00 lbs $148.00
39.01 lbs 40.00 lbs $151.50
40.01 lbs 41.00 lbs $155.00
41.01 lbs 42.00 lbs $158.50
42.01 lbs 43.00 lbs $162.00
43.01 lbs 44.00 lbs $165.50
44.01 lbs 45.00 lbs $169.00
45.01 lbs 46.00 lbs $172.50
46.01 lbs 47.00 lbs $176.00
47.01 lbs 48.00 lbs $179.50
48.01 lbs 49.00 lbs $183.00
49.01 lbs 50.00 lbs $186.50
50.01 lbs 51.00 lbs $190.00
51.01 lbs 52.00 lbs $193.50
52.01 lbs 53.00 lbs $197.00
53.01 lbs 54.00 lbs $200.50
54.01 lbs 55.00 lbs $204.00
55.01 lbs 56.00 lbs $207.50
56.01 lbs 57.00 lbs $211.00
57.01 lbs 58.00 lbs $214.50
58.01 lbs 59.00 lbs $218.00
59.01 lbs 60.00 lbs $221.50
Min Max Phí vận chuyển
0.01 lbs 1.00 lbs $14.70
1.01 lbs 2.00 lbs $18.13
2.01 lbs 3.00 lbs $21.56
3.01 lbs 4.00 lbs $24.99
4.01 lbs 5.00 lbs $28.42
5.01 lbs 6.00 lbs $31.85
6.01 lbs 7.00 lbs $35.28
7.01 lbs 8.00 lbs $38.71
8.01 lbs 9.00 lbs $42.14
9.01 lbs 10.00 lbs $45.57
10.01 lbs 11.00 lbs $49.00
11.01 lbs 12.00 lbs $52.43
12.01 lbs 13.00 lbs $55.86
13.01 lbs 14.00 lbs $59.29
14.01 lbs 15.00 lbs $62.72
15.01 lbs 16.00 lbs $66.15
16.01 lbs 17.00 lbs $69.58
17.01 lbs 18.00 lbs $73.01
18.01 lbs 19.00 lbs $76.44
19.01 lbs 20.00 lbs $79.87
20.01 lbs 21.00 lbs $83.30
21.01 lbs 22.00 lbs $86.73
22.01 lbs 23.00 lbs $90.16
23.01 lbs 24.00 lbs $93.59
24.01 lbs 25.00 lbs $97.02
25.01 lbs 26.00 lbs $100.45
26.01 lbs 27.00 lbs $103.88
27.01 lbs 28.00 lbs $107.31
28.01 lbs 29.00 lbs $110.74
29.01 lbs 30.00 lbs $114.17
30.01 lbs 31.00 lbs $117.60
31.01 lbs 32.00 lbs $121.03
32.01 lbs 33.00 lbs $124.46
33.01 lbs 34.00 lbs $127.89
34.01 lbs 35.00 lbs $131.32
35.01 lbs 36.00 lbs $134.75
36.01 lbs 37.00 lbs $138.18
37.01 lbs 38.00 lbs $141.61
38.01 lbs 39.00 lbs $145.04
39.01 lbs 40.00 lbs $148.47
40.01 lbs 41.00 lbs $151.90
41.01 lbs 42.00 lbs $155.33
42.01 lbs 43.00 lbs $158.76
43.01 lbs 44.00 lbs $162.19
44.01 lbs 45.00 lbs $165.62
45.01 lbs 46.00 lbs $169.05
46.01 lbs 47.00 lbs $172.48
47.01 lbs 48.00 lbs $175.91
48.01 lbs 49.00 lbs $179.34
49.01 lbs 50.00 lbs $182.77
50.01 lbs 51.00 lbs $186.20
51.01 lbs 52.00 lbs $189.63
52.01 lbs 53.00 lbs $193.06
53.01 lbs 54.00 lbs $196.49
54.01 lbs 55.00 lbs $199.92
55.01 lbs 56.00 lbs $203.35
56.01 lbs 57.00 lbs $206.78
57.01 lbs 58.00 lbs $210.21
58.01 lbs 59.00 lbs $213.64
59.01 lbs 60.00 lbs $217.07
Min Max Phí vận chuyển
0.01 lbs 1.00 lbs $14.40
1.01 lbs 2.00 lbs $17.76
2.01 lbs 3.00 lbs $21.12
3.01 lbs 4.00 lbs $24.48
4.01 lbs 5.00 lbs $27.84
5.01 lbs 6.00 lbs $31.20
6.01 lbs 7.00 lbs $34.56
7.01 lbs 8.00 lbs $37.92
8.01 lbs 9.00 lbs $41.28
9.01 lbs 10.00 lbs $44.64
10.01 lbs 11.00 lbs $48.00
11.01 lbs 12.00 lbs $51.36
12.01 lbs 13.00 lbs $54.72
13.01 lbs 14.00 lbs $58.08
14.01 lbs 15.00 lbs $61.44
15.01 lbs 16.00 lbs $64.80
16.01 lbs 17.00 lbs $68.16
17.01 lbs 18.00 lbs $71.52
18.01 lbs 19.00 lbs $74.88
19.01 lbs 20.00 lbs $78.24
20.01 lbs 21.00 lbs $81.60
21.01 lbs 22.00 lbs $84.96
22.01 lbs 23.00 lbs $88.32
23.01 lbs 24.00 lbs $91.68
24.01 lbs 25.00 lbs $95.04
25.01 lbs 26.00 lbs $98.40
26.01 lbs 27.00 lbs $101.76
27.01 lbs 28.00 lbs $105.12
28.01 lbs 29.00 lbs $108.48
29.01 lbs 30.00 lbs $111.84
30.01 lbs 31.00 lbs $115.20
31.01 lbs 32.00 lbs $118.56
32.01 lbs 33.00 lbs $121.92
33.01 lbs 34.00 lbs $125.28
34.01 lbs 35.00 lbs $128.64
35.01 lbs 36.00 lbs $132.00
36.01 lbs 37.00 lbs $135.36
37.01 lbs 38.00 lbs $138.72
38.01 lbs 39.00 lbs $142.08
39.01 lbs 40.00 lbs $145.44
40.01 lbs 41.00 lbs $148.80
41.01 lbs 42.00 lbs $152.16
42.01 lbs 43.00 lbs $155.52
43.01 lbs 44.00 lbs $158.88
44.01 lbs 45.00 lbs $162.24
45.01 lbs 46.00 lbs $165.60
46.01 lbs 47.00 lbs $168.96
47.01 lbs 48.00 lbs $172.32
48.01 lbs 49.00 lbs $175.68
49.01 lbs 50.00 lbs $179.04
50.01 lbs 51.00 lbs $182.40
51.01 lbs 52.00 lbs $185.76
52.01 lbs 53.00 lbs $189.12
53.01 lbs 54.00 lbs $192.48
54.01 lbs 55.00 lbs $195.84
55.01 lbs 56.00 lbs $199.20
56.01 lbs 57.00 lbs $202.56
57.01 lbs 58.00 lbs $205.92
59.01 lbs 60.00 lbs $212.64
58.01 lbs 59.00 lbs $209.28
Min Max Phí vận chuyển
0.01 lbs 1.00 lbs $13.95
1.01 lbs 2.00 lbs $17.21
2.01 lbs 3.00 lbs $20.46
3.01 lbs 4.00 lbs $23.72
4.01 lbs 5.00 lbs $26.97
5.01 lbs 6.00 lbs $30.23
6.01 lbs 7.00 lbs $33.48
7.01 lbs 8.00 lbs $36.74
8.01 lbs 9.00 lbs $39.99
9.01 lbs 10.00 lbs $43.25
10.01 lbs 11.00 lbs $46.50
11.01 lbs 12.00 lbs $49.76
12.01 lbs 13.00 lbs $53.01
13.01 lbs 14.00 lbs $56.27
14.01 lbs 15.00 lbs $59.52
15.01 lbs 16.00 lbs $62.78
16.01 lbs 17.00 lbs $66.03
17.01 lbs 18.00 lbs $69.29
18.01 lbs 19.00 lbs $72.54
19.01 lbs 20.00 lbs $75.80
20.01 lbs 21.00 lbs $79.05
21.01 lbs 22.00 lbs $82.31
22.01 lbs 23.00 lbs $85.56
23.01 lbs 24.00 lbs $88.82
24.01 lbs 25.00 lbs $92.07
25.01 lbs 26.00 lbs $95.33
26.01 lbs 27.00 lbs $98.58
27.01 lbs 28.00 lbs $101.84
28.01 lbs 29.00 lbs $105.09
29.01 lbs 30.00 lbs $108.35
30.01 lbs 31.00 lbs $111.60
31.01 lbs 32.00 lbs $114.86
32.01 lbs 33.00 lbs $118.11
33.01 lbs 34.00 lbs $121.37
34.01 lbs 35.00 lbs $124.62
35.01 lbs 36.00 lbs $127.88
36.01 lbs 37.00 lbs $131.13
37.01 lbs 38.00 lbs $134.39
38.01 lbs 39.00 lbs $137.64
39.01 lbs 40.00 lbs $140.90
40.01 lbs 41.00 lbs $144.15
41.01 lbs 42.00 lbs $147.41
42.01 lbs 43.00 lbs $150.66
43.01 lbs 44.00 lbs $153.92
44.01 lbs 45.00 lbs $157.17
45.01 lbs 46.00 lbs $160.43
46.01 lbs 47.00 lbs $163.68
47.01 lbs 48.00 lbs $166.94
48.01 lbs 49.00 lbs $170.19
49.01 lbs 50.00 lbs $173.45
50.01 lbs 51.00 lbs $176.70
51.01 lbs 52.00 lbs $179.96
52.01 lbs 53.00 lbs $183.21
53.01 lbs 54.00 lbs $186.47
54.01 lbs 55.00 lbs $189.72
55.01 lbs 56.00 lbs $192.98
56.01 lbs 57.00 lbs $196.23
57.01 lbs 58.00 lbs $199.49
58.01 lbs 59.00 lbs $202.74
59.01 lbs 60.00 lbs $206.00