skip navigation

Cấp độ thành viên

Home / Cấp độ thành viên

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Cấp độ thành viên

Mức độ Tên đánh giá Tỷ lệ chiết khấu vận chuyển Số lượng mua tối thiểu
4 VVIP 7 % 300
3 VIP 4 % 100
2 Gold 2 % 50
1 Silver 0 % 0