skip navigation

Địa chỉ đại lý vận chuyển.

Home / Địa chỉ đại lý vận chuyển.

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Địa chỉ đại lý vận chuyển.

1. Mua hàng qua website nước ngoài như thế nào?

  Địa chỉ ở Mỹ: 4199 CAMPUS DR,  [Số hộp thư của tôi], IRVINE, CA, 9261
 

 

| Chọn địa chỉ shipping.

Họ và tên : 

Địa chỉ 1: 

Địa chỉ 2: (Nhâp số hộp thư cá nhân)

Thành phố : 

State / Province /Region : 4199 CAMPUS DR,  IRVINE, CA, 

Zip : 92612 [Số hộp thư của tôi]

Số điện thoại : Số điện thoại ở Việt Nam

Nước : xin chọn Mỹ

Kiểm tra điạ chỉ sử dụng thanh toán.

SHIP ĐẾN ĐỊA CHỈ NÀY
 Click.| Địa chỉ giao hàng / địa chỉ thanh toán thẻ

Thông tin cần thiết cho thành viên khi mua sắm tại các trang web nước ngoài.
• Địa chỉ giao hàng : 4199 CAMPUS DR, IRVINE, CA, 92612
• Địa chỉ thanh toán : 4199 CAMPUS DR, IRVINE, CA, 92612