skip navigation

Cộng đồng

Home / Cộng đồng

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Thông báo


 Nếu bạn không đến kho V1mom sau khi mua sản phẩm.
Writer : yesbuy views : 6164    Registration date : 2019-03-09 09:46:27
Home page : http://

| Nếu bạn không đến kho V1mom sau khi mua sản phẩm.

 

Sau khi mua sản phẩm, bạn có thể biết tình trạng vận chuyển thông qua mã tracking.
Nếu bạn cho chúng tôi biết tên của bạn trên bảng thông báo V1mom 1: 1,
Bạn có thể liên hệ với nơi mua hàng cùng với thông tin mua hàng trước đó của bạn.

Ngoài ra, nếu địa chỉ bạn đã nhập không chính xác và lỗi đăng ký sản phẩm điều này có thể làm bạn mất một thời gian.


List