skip navigation

Cộng đồng

Home / Cộng đồng

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Sự kiện


 Sự kiện giảm giá!
Writer : VIETNAM views : 2306    Registration date : 2019-02-23 22:47:56
Home page : http://

Lo lắng về chi phí vận chuyển?
Tôi lo lắng về chi phí vận chuyển cố định~

Vui lòng mua nhiều hàng hóa 1 lần với chi phí thấp và chi phí vận chuyển cố định.

Sữa bột Similac  lên đến 5LB
Thành viên chung, thành viên chính $7


• Điểm đến sự kiện : Tất cả thành viên của V1MOM
• Thời gian sự kiện : Hết ngày 31/3/2019 Giờ Việt Nam)
• Chi tiết sự kiện : Chúng tôi sẽ cung cấp mức giá vận chuyển cố định lên tới 5LB cho các mặt hàng cùng với tracking number.


| Lưu Ý
- Vận chuyển cố định chỉ có sẵn bằng đường hàng không.
- Chỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng đến Việt Nam từ các kho hậu cần của Hoa Kỳ.
- Khi bạn điền vào mẫu đơn, bạn cần chỉ định mục tương ứng với thông tin sản phẩm, để bạn có thể áp dụng sự kiện cố định.
- Trọng lượng hạn chế dựa trên trọng lượng vận chuyển và sẽ được cố định khi đo đến phạm vi trọng lượng giới hạn.
- Các mặt hàng không có yêu cầu được loại trừ khỏi ứng dụng giá cố định. Vui lòng đảm bảo nhập ứng dụng vận chuyển và số theo dõi trước khi hàng hóa đến..
- Giảm giá thành viên và phiếu giảm giá không có sẵn.
- Sự kiện này có thể thay đổi hoặc có thể bị chấm dứt sớm mà không cần thông báo trước bởi V1MOM.


List