skip navigation

Cộng đồng

Home / Cộng đồng

We freight to all over the world The best logistic company, FAST and SAFELY!

Mặt hàng từ chối nhập khẩu


 Các mặt hàng bị cấm
Writer : VIETNAM views : 728    Registration date : 2019-02-27 01:13:28
Home page : http://

Các mặt hàng bị cấm

Chúng tôi không vận chuyển các mặt hàng sau:

 • Đồ uống có cồn
 • Da động vật (không thuần hoá)
 • Mặt hàng có giá trị đặc biệt (vd: tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ, đá quý, vàng và bạc)
 • Hàng hóa/chất liệu nguy hiểm
 • Súng
 • Lông thú
 • Ngà voi và những sản phẩm làm từ ngà voi
 • Động vật sống
 • Tiền và chứng từ có thể đổi thành tiền
 • Hàng hóa dễ hỏng
 • Tài sản cá nhân (trừ khi gửi tới Hoa Kỳ và Canada)
 • Thực vật
 • Tài liệu khiêu dâm
 • Hạt giống
 • Tem có giá trị đặc biệt
 • Ngà voi và những sản phẩm làm từ ngà voi
 • Hành lý không có người cùng đi

List